10 Akcja Polacy Rodakom – podsumowanie

19 grudnia 2009 roku paczki przekazaliśmy na ręce Damiana Wiercińskiego konsula polskiego we Lwowie oraz Roberta Nowakowskiego przedstawiciela ambasady RP w Mińsku.

800 biało – czerwonych paczek trafiło już do polskich rodzin na Ukrainie m.in. do Kowla, Czerwonogrodu, Tartaku, Sokala, Gródka Jagiellońskiego, Sambora oraz na Białorusi m.in. do Iwieńca i Mińska).

Przejdź do:

Panorama Lubelska

Radio eR

Kurier Lubelski

 

X Akcja Polacy Rodakom