100-lecie OSP Charlejów

W dniu 28.08.2021r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach 100-lecia powstania Ochotniczej Straży Pożarnej Charlejów – Gmina Serokomla, podczas której został poświęcony samochód ratowniczo-gaśniczy.

Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w intencji strażaków, której przewodniczył ksiądz proboszcz Marek Andrzejuk, a kazanie wygłosił ksiądz kapelan Henryk Domański. Po mszy nastąpiła część oficjalna podczas której odbyło się złożenie meldunku przez dowódcę oddziału druha Pawła Grubę Prezesowi Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Lublinie Panu Marianowi Starownikowi, nastąpił przegląd pododdziałów oraz podniesiono flagę państwową na maszt.

Kolejnym uroczystym punktem jubileuszu było poświęcenie nowego lekkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego,  który ochrzczono imieniem Leon. Bardzo podniosłym momentem było również odznaczenie sztandaru jednostki Złotą Odznaką ZOSP RP oraz  wręczenie odznaczeń wyróżniającym się strażakom.