13. posiedzenie Senatu RP – 30.05.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie braku zgody na wejście na salę obrad szefów związków zawodowych: NSZZ „Solidarność i Ogólnopolskiego Porozumienia Związków Zawodowych.