14. posiedzenie Senatu RP – 14.06.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Domu Polskiego w Żytomierzu.