15 Akcja Polacy – Rodakom – paczki u polskich rodzin na Ukrainie i Białorusi