15. posiedzenie Senatu RP – 06.07.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra finansów w sprawie likwidacji Oddziału Celnego w Puławach.