15. rocznica ustawienia „Krzyża Katyńskiego” w Łukowie

Senator Stanisław Gogacz w dniu 17 września 2012 roku uczestniczył w uroczystości religijno – patriotycznej związanej z 15 – tą rocznicą ustawienia „Krzyża Katyńskiego” na cmentarzu w Łukowie.

Rocznica rozpoczęła się Mszą Świętą celebrowaną na balkonie kościółka Św. Rocha. Po okolicznościowych przemówieniach przedstawicieli władz, instytucji, zakładów pracy i organizacji społecznych Pan Senator Gogacz wraz z pozostałymi uczestnikami uroczystości złożył kwiaty pod „Krzyżem Katyńskim”.

Warto wspomnieć, iż „Krzyż Katyński” został ustawiony na cmentarzu grzebalnym w Łukowie dnia 17 września 1997 roku, z inicjatywy i dzięki działaniom Łukowskiego Towarzystwa Regionalnego im. J. S. Majewskiego w Łukowie.

Tegoroczną uroczystość zorganizowało Łukowskie Towarzystwo Regionalne im. J. S. Majewskiego w Łukowie przy współpracy Urzędu Miasta i Starostwa Powiatowego w Łukowie.

15 rocznica ustawienia Krzyża Katyńskiego w Łukowie – 17.09.2012

Autor zdjęć: Krzysztof Jodełko