16 Akcja Polacy – Rodakom – 12.12.2015r. przekazanie paczek w Lublinie