16 Akcja Polacy – Rodakom – 19.12.2015r. przekazanie paczek w Łukowie