16 Akcja Polacy – Rodakom – 20.12.2015r. przekazanie paczek w Puławach