17. posiedzenie Senatu RP – 03.08.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Zakładów Azotowych „Puławy” SA.