17. posiedzenie Senatu RP – 03.08.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie pana Jerzego L.