17. posiedzenie Senatu RP – 03.08.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do minister rozwoju regionalnego w sprawie dofinansowania Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II na realizację projektu „Budowa Gmachu Naukowo-Dydaktycznego Biotechnologii”.