18 Akcja Polacy-Rodakom – przekazanie paczek w Puławach