18. posiedzenie Senatu RP – 04.10.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu wyrażające hołd i wdzięczność za życie, pracę i trud świętej pamięci państwa Stefana i Zofii Korbońskich.