19 Akcja Polacy-Rodakom MIEJSCA ZBIÓREK

ZBIÓRKA W LUBLINIE

20-109 Lublin, ul. Królewska 15, Zakład Doskonalenia Zawodowego (naprzeciwko Katedry wchodzimy przez bramę na podwórko)

od poniedziałku do piątku w godz. od 11.30 do 16.00


ZBIÓRKA W ŁUKOWIE

21-400 Łuków, ul. F. Wilczyńskiego 4m, Biuro Senatorskie Stanisława Gogacza

od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00


ZBIÓRKA W PUŁAWACH

24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8, Stowarzyszenie „Przeszłość – Przyszłości”,

od poniedziałku do piątku w godz. 10.30 – 15.00
oraz w pierwszy i trzeci piątek miesiąca w godz. 11.00 do 18.00

Ul. Tysiąclecia PP 13, biuro Komisji Międzyzakładowej NSZZ Solidarność

od poniedziałku do piątku w godz.  7.00 – 15.00

 


ZBIÓRKA W ŚWIDNIKU

21-040 Świdnik,ul. Niepodległości 13

Klub Emerytów i Rencistów NSZZ SOLIDARNOŚĆ (stara poczta)

od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 12.00