20 Akcja Polacy – Rodakom – MIEJSCA ZBIÓREK

ZBIÓRKA W LUBLINIE

20-109 Lublin, ul. Królewska 15, Zakład Doskonalenia Zawodowego (naprzeciwko Katedry wchodzimy przez bramę na podwórko)

od poniedziałku do piątku w godz. od 12.00 do 16.00

KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA ll

zbiórka od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00 w następujących miejscach:

– portiernia Wydziału Biotechnologii i Nauk o Środowisku (Konstantynów 1H),
– szatnia Gmachu Głównego (Al. Racławickie 14),
– szatnia Kolegium Jana Pawła II (Al. Racławickie 14),
– szatnia Centrum Transferu Wiedzy (Al. Racławickie 14),
– szatnia Wydziału Matematyki, Informatyki i Architektury Krajobrazu (Konstantynów 1H),
– siedziba Uczelnianego Samorządu Studentów (Kolegium Norwidianum pok. 231)


ZBIÓRKA W ŁUKOWIE

21-400 Łuków, ul. F. Wilczyńskiego 4m, Biuro Senatorskie Stanisława Gogacza

od poniedziałku do piątku w godz. od 11.00 do 15.00


ZBIÓRKA W PUŁAWACH

24-100 Puławy, ul. Czartoryskich 8, Biuro Obsługi Ruchu Turystycznego „Dukat” Stowarzyszenia „Przeszłość – Przyszłości” (lewa Kordegarda przy fosie)

od poniedziałku do niedzieli w godz. 09.00 – 16.00


ZBIÓRKA W ŚWIDNIKU

od 15 listopada

21-040 Świdnik,ul. Niepodległości 13

Klub Emerytów i Rencistów NSZZ SOLIDARNOŚĆ

od wtorku do piątku w godz. 9.00 – 12.00


ZBIÓRKA W LEŻAJSKU

37-300 Leżajsk, ul. A. Mickiewicza 20A

Muzeum Ziemi Leżajskiej

w poniedziałek, środę, czwartek, piątek w godz. 8.00 – 16.00

we wtorek w godz. 8.00-18.00

w niedzielę w godz. 10.00 – 16.00

te. (17) 240-22-35