24. posiedzenie Senatu RP – 20.12.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie nekropolii polskiej w Kołomyi.