24-ta rocznica ustawienia „Krzyża Katyńskiego” na cmentarzu Św. Rocha w Łukowie

W dniu 17.09.2021 r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystościach patriotyczno-religijnych związanych z 24-tą rocznicą ustawienia „Krzyża Katyńskiego” na cmentarzu grzebalnym w Łukowie.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą Świętą w kościółku św. Rocha na cmentarzu grzebalnym w Łukowie. Następnie po mszy św. złożono wiązanki pod Krzyżem Katyńskim.