27. posiedzenie Senatu RP – 21.02.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie Instytutu Medycyny Wsi w Lublinie.