28. posiedzenie Senatu RP – 07.03.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Polaków z wioski Prawdyne na Ukrainie.