29. posiedzenie Senatu RP – 19.03.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa w sprawie stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.