29. posiedzenie Senatu RP – 19.03.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie środków przeznaczonych na finansowanie świadczeń opieki zdrowotnej określonych w planie finansowym Narodowego Funduszu Zdrowia.