31. posiedzenie Senatu RP – 18.04.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra Skarbu Państwa w sprawie Karpackiej Spółki Gazownictwa z siedzibą w Tarnowie.