32. posiedzenie Senatu RP – 25.04.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prokuratora generalnego w sprawie publikacji w „Gazecie Wyborczej” artykułu napisanego przez prokuratora generalnego.