33. posiedzenie Senatu RP – 16.05.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Senatu w sprawie upublicznienia pełnej treści pisma marszałka Senatu do księdza arcybiskupa Józefa Michalika, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.