34. posiedzenie Senatu RP – 28.05.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie dostępności operacji zaćmy w Polsce.