35. Rocznica Rejestracji NSZZ RI „Solidarność” w Woli Okrzejskiej

W dniu 22 maja 2016r. Senator RP Stanisław Gogacz uczestniczył w uroczystych obchodach 35. Rocznicy Rejestracji Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”, które odbyły się w Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.

Organizatorami uroczystości byli: Poseł na Sejm RP Pani Teresa Hałas – Przewodnicząca Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Lublinie oraz Poseł na Sejm RP Pan Krzysztof Głuchowski – Wiceprzewodniczącego Rady Wojewódzkiej NSZZ RI „Solidarność” w Lublinie.

Uroczystości rozpoczęły się od powitania gości oraz czytania dzieł Henryka Sienkiewicza. Po tym wstępie odbyła się Msza Święta pod przewodnictwem ks. Kanonika Stanisława Chodźko Diecezjalnego Duszpasterza Rolników Diecezji Siedleckiej. Po mszy odbyło się wręczenie odznaczeń i wyróżnień Zasłużony dla NSZZ RI „Solidarność”. Przyznano także odznaczenia państwowe, nadane przez Prezydenta RP oraz odznaczenia resortowe przyznane przez ministra rolnictwa.

Na zakończenie obchodów wystąpił Zespół Pieśni i Tańca Ziemi Łukowskiej „Łukowiacy” oraz zgromadzeni goście mogli zwiedzić Muzeum Henryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej.