36. posiedzenie Senatu RP – 04.07.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie mniejszości polskiej na Białorusi.