38. posiedzenie Senatu RP – 09.08.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie ustawy z 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw.