39. posiedzenie Senatu RP – 31.07.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie Narodowego Programu Leczenia Chorych na SM.