39. posiedzenie Senatu RP – 31.07.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Stowarzyszenia Ludzi Cierpiących na Padaczkę.