4 kwietnia 2008 roku

Spotkanie z osobami niepełnosprawnymi „Pomoc społeczna a osoby niepełnosprawne”to temat referatu jaki wygłosił Senator Stanisław Gogacz na corocznym spotkaniu ze środowiskiem osób niepełnosprawnych oraz przedstawicielami instytucji i organizacji pozarządowych działających na rzecz tychże osób.

Spotkanie zorganizowane przez Społeczną Radę ds. Osób Niepełnosprawnych przy Prezydencie Miasta Lublin oraz Prezydenta Miasta Lublin Pana Adama Wasilewskiego miało na celu umożliwienia wyrażenia opinii na temat osób niepełnosprawnych oraz być impulsem do dyskusji o problemach, z którymi na co dzień muszą borykać się osoby niepełnosprawne. W trakcie spotkania osoby szczególnie zasłużone działalnością na rzecz społeczności niepełnosprawnych mieszkańców naszego miasta zostały uhonorowane Medalem Prezydenta Miasta Lublin oraz wyróżnieniami.