4. posiedzenie Senatu RP – 19.01.2012

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra sprawiedliwości w sprawie zamiaru likwidacji siedmiu sądów rejonowych na terenie województwa lubelskiego.