41. posiedzenie Senatu RP – 07.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra zdrowia w sprawie pielęgniarskiej opieki domowej.