41. posiedzenie Senatu RP – 07.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego im. Jana Bożego w Lublinie.