42. posiedzenie Senatu RP – 22.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie polskiej szkoły sobotniej w Kołomyi.