42. posiedzenie Senatu RP – 22.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie stanowiska Zarządu Lubelskiej Izby Rolniczej.