42. posiedzenie Senatu RP – 22.10.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra spraw zagranicznych w sprawie Towarzystwa Kultury Polskiej „Pokucie” w mieście Kołomyja.