43. posiedzenie Senatu RP – 05.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra obrony narodowej oraz do ministra Skarbu Państwa w sprawie samochodu marki Honker.