43. posiedzenie Senatu RP – 05.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do marszałka Sejmu w sprawie stanu prac nad ustawą kombatancką.