43. posiedzenie Senatu RP – 05.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie przyszłości 7. Rejonowej Bazy Materiałowej w Stawach (powiat rycki).