43. posiedzenie Senatu RP – 13.11.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prokuratora generalnego w sprawie katastrofy smoleńskiej.