43. posiedzenie Senatu RP – 13.11.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra kultury i dziedzictwa narodowego w sprawie wystawy „British British Polish Polish: Sztuka krańców Europy, długie lata 90. i dziś”.