44. posiedzenie Senatu RP – 05.12.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Rady Ministrów w sprawie sprawozdania z działalności prokuratora generalnego.