44. posiedzenie Senatu RP – 05.12.2013

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra administracji i cyfryzacji w sprawie miejsca na multipleksie dla TV Trwam.