44. posiedzenie Senatu RP – 20.11.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra rolnictwa i rozwoju wsi w sprawie Lubelskiego Rynku Hurtowego „Elizówka”.