46. posiedzenie Senatu RP – 17.12.2009

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia w sprawie polityki finansowej Narodowego Funduszu Zdrowia.