48. posiedzenie Senatu RP – 04.02.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra obrony narodowej w sprawie Dom Żołnierza w Lublinie.