49. posiedzenie Senatu RP – 18.02.2010

Oświadczenie Senatora Stanisława Gogacza skierowane do ministra edukacji narodowej w sprawie nauczania najnowszej historii Polski.